Vásárlási feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Forgács Anna Egyéni Vállalkozó

(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a

www.ajandekoazis.hu

weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www. ajandekoazis.hu weboldalon jön létre.

 

Szolgáltató adatai:

Név: Forgács Anna Egyéni Vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 2370 Dabas, Batsányi köz 7.

Telephely : 2370 Dabas, Horváth L. út 44.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70/31-31-029

Ügyfélszolgálat e-mail címe : info@ajandekoazis.hu

Adószám: 73311162-2-33

Nyilvántartási szám : 2287427

 

1. Általános információk, a Felek között létrejött szerződésről

 

1.1.  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ajandekoazis.hu weboldalon található webáruházban (a továbbiakban: webáruház) történik.

1.2.  Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.3.  Az ajandekoazis.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  szabályozza.

1.4.  Az ajandekoazis.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, amit a  jelen ÁSZF részletez.

1.5.  A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre lehetőség van telefonon és elektronikus levélben.

1.6.  A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

2. Regisztráció

2.1. A Kezdőlapon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

Az Ügyfél a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webáruház felületén közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok linkre kattintást követően elérhető Fiókadatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3. Megrendelés

3.1. A megvásárolni kívánt áruk tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó utasításokat az adott árucikk termékoldaláról lehet megismerni.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Ha a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webáruházban közzétettnél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely forintban értendő, és az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A webáruházból megrendelhető termékek árainak megváltoztatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal a kiegészítéssel, hogy az a módosításnak a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vagy téves ár kerül a webáruházban feltüntetésre - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra - , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató a webáruházban regisztrált és regisztráció nélküli Ügyféltől is elfogad, de csak akkor, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, Ügyfélszolgálatunk szállítás előtt felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot.

Amennyiben ez nem sikerül, akkor a rendelés törlésre kerül.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Megrendelés leadására az ajandekoazis.hu webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék mellett megjelenő „Kosárba” gomb használatával helyezi a Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a webáruház jobb oldalán felül található kosár ikon mellett részre kattintva van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („X”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen eldöntheti, hogy bejelentkezik-e a már meglévő regisztrációját használva, vagy új regisztrációt kezdeményez, esetleg regisztráció nélkül adja le megrendelését. Attól függően, hogy az előbbi opciók közül melyet választotta, a következő szekcióban meg kell adnia kapcsolati, számlázási és szállítási adatait (ha már korábban regisztrált, akkor csupán ki kell választania a már korábban rögzített címek közül a megfelelőt) Ezt követően választani tud a Szállítási módok közül. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább” gombra kattintva egy rendelés összesítő oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt még utoljára az adatait (a jobb oldali oszlopban láthatóak a megadott adatok), valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Ha tévesen megadott adatot fedez fel, akkor az egyes szekcióknál lévő „Módosítás” gombra kattintva javíthatja a hibásan bevitt adatokat.

3.7. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Vásárlási feltételek (jelölőnégyzet kipipálása) valamint a „Megrendelés” gombra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, amely az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

4. Adatbeviteli tévedések javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „X” feliratra kattintva).

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül végrehajtja, automatikus visszaigazoló e-mail küldésével.

Ez egy visszaigazolás az Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre egyrészt a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, másrészt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A létrejött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

6.  Szállítási és fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, amennyiben az adott megrendelés bruttó értéke eléri a webáruházban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja

6.2. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Pénztár folyamat Szállítási módok pont alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a valós szállítási idő ettől eltérő lehet.

6.3. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 2370 Dabas, Horváth L. u. 44. , vagy a vállalkozás székhelyén.

6.4. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési és átvételi  lehetőségekről a Szállítási és fizetési információk oldalon tud tájékozódni.

7. Az elállási jog

7.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

7.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

8. Az elállási jog gyakorlásának folyamata

8.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni szeretne, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt eljuttatja az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.2. A Fogyasztót terheli annak a ténynek a bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának átvételét.

8.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

8.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

8.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

8.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt szállítmányozónak átadja) a terméket.

8.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

8.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi át. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

8.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta vissza az elküldött terméket.

8.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

8.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

9. A jótállás

9.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

9.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

9.3.Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta a kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9.4. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

9.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.6. Felek kinyilvánítják, hogy amennyiben jogvita alakulna ki közöttük, azt elsősorban és legfőképp békés úton kívánják rendezni. Ezen közös cél eléréséhez legfőképp a tényeket hívják segítségül, álláspontjukat érvekkel támasztják alá, és a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartják a másik fél emberi mivoltát.

9.7. Amennyiben a felek a közöttük kialakult jogvitát nem tudják békés úton rendezni, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, lásd 11. fejezet.

 

10. A felelősség kérdése

10.1. A webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató jellegűek, az információk pontosságáért, hitelességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítésének érdekében.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat ( un. linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, ámde nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, ámde nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Amennyiben az Ügyfél a webáruházban jogsértő avagy kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak ítéli, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak javítására.

 

 

11. Az ügyfél jogérvényesítési lehetőségei

11.1.Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Személyesen a vállalkozás székhelyén vagy telephelyén előre egyeztetett időpontban.

Telefonon a +36703131029 telefonszámon

E-mail: info@ajandekoazis.hu

Kapcsolattartó személy: Nagy Vilmos

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

12.2.1. „Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 

http://jarasinfo.gov.hu/

 

12.2.2. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Felek kikötik a Pest Megyei Békéltető Testület illetékességét:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

http://www.panaszrendezes.hu/ vagy http://www.pestmegyeibekelteto.hu/

12.2.3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Felek kikötik a Dabasi Járásbíróság illetékességét.

Cím : 2374 Dabas, Bartók B. u. 52.

Levelezési cím : 2372 Dabas, Pf. 22.

Központi telefonszám : +36 29 360 955

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A webáruházban történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az AjándékOázis.hu webáruház a személyes adatok védelmében is jogkövető magatartást tanúsít.

 

Miben áll ez konkrétan?

 • csak a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kéri ügyfeleitől,
 • azokat csak a szükséges ideig és megfelelően tárolja,
 • az adatokat másnak nem adja át,
 • az adatokat nem használja fel semmilyen más cél érdekében,
 • biztosítja vásárlóinak az őket megillető jogok gyakorlását,
 • a saját kötelezettségeit maximálisan teljesíti.
Mi a GDPR ?

Röviden :

A személyes adatok védelmét szabályozó törvény, mivel a természetes személyek személyes adatainak védelme alapvető jog.

 

Hivatalosan :

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 

Ez a terület nagyon szerteágazó, nagyon sok szereplő tevékenykedik benne valamilyen formában, a családi mikro vállalkozástól kezdve a világ legnagyobb cégein keresztül az államigazgatásig.

Ebből következően a törvény is nagyon bonyolult, ami az AjándékOázis.hu webáruházra is kötelezettségeket ró.

Ezeket ismertetjük az alábbiakban a lehető legegyszerűbben és a lehető legközérthetőbben.

GDPR jogok :

 • a vásárló megfelelő tájékoztatása,
 • hozzáférési jog a vásárlóról tárolt adatokhoz,
 • a vásárlónak joga van a róla tárolt pontatlan adatok helyesbítéséhez,
 • a szükségtelen vagy törvénytelenül tárolt adatok törléséhez a vásárlónak joga van,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • adatkezelés elleni tiltakozás,
 • adatkezelés korlátozása,
 • az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása.

 

Az adatkezelési jogokkal kapcsolatos bejelentéseket webáruházunk a központi e-mail címén fogadja : info@ajandekoazis.hu .

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
 • célhoz kötöttség,
 • adattakarékosság,
 • pontosság,
 • korlátozott tárolhatóság,
 • integritás és bizalmas jelleg,
 • elszámoltathatóság.

Az adatkezelés jogszerűsége:

 • szerződés teljesítéséhez,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • hozzájárulással,
 • jogos érdek alapján.
Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen jogalap címen?

A vásárló neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.

 

A vásárló neve és címe a webáruházban található termékek megvásárlásakor létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A vásárló neve és címe a Számviteli Törvényben előírt számla elkészítéséhez szükséges, ezen adatokat és az elkészített számla másolatát az említett törvényben meghatározott ideig kötelességünk megőrizni.

 

A számlát a számlázz.hu rendszerben is elkészíthetjük, ez esetben a vásárló neve és címe kerül átadásra a számla formailag helyes elkészítése céljából.

 

A vásárló a személyes adatait a www.ajandekoazis.hu webáruház technikai hátterét biztosító UNAS.hu Kft. szerverén tárolja.

 

A vásárló adatait a webáruház a Deninet Kft. mint e-mail szolgáltató is tárolja e-mail formájában.

 

Az AjándékOázis.hu webáruház meggyőződött róla, hogy fent nevezett partnerei rendelkeznek megfelelő adatkezelési tájékoztatóval.

 

A vásárló telefonszáma és e-mail címe a korrekt tájékoztatáshoz szükséges, például a rendelés állapotával kapcsolatos információk eljuttatása, az esetleges problémák tisztázása céljából.

 

Amennyiben a vásárló nem személyesen veszi át e megrendelt terméket, hanem házhozszállítást kér, akkor a megrendelt termék kiszállításához szükséges a neve és a címe.
Ezeket a személyes adatokat átadjuk az MPL futárszolgálatnak, aki ezen személyes adatok birtokában végzi el a kiszállítást, az e-mail címen értesíti a vásárlót a szállítási információkról, illetve a telefonszám birtokában veszi fel a futár a kapcsolatot a vásárlóval, ha szükséges.
Ilyen lehet például az, amikor a vásárló nem tartózkodik a megadott címen, ez esetben a futár telefonon egyeztet új kiszállítási időpontot.

 

Az AjándékOázis.hu webáruház kijelenti, hogy minden adatvédelmi kérdésben maximálisan együtt kíván működni a vásárlóival, nekik minden tájékoztatást a törvényes határidőn belül megad, minden ezirányú kérésüket a törvényes határidőn belül teljesít.

 

Amennyiben a vásárló minden erőfeszítésünk ellenére elégedetlen a kapott tájékoztatással, akkor az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát az alábbi címen nyújthatja be:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon : +36 ( 1 ) 391-14-00

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

 

 

Webáruház készítés